Global Success All in One Sharing! Collected by sach6789

Tổng hợp tài liệu tham khảo, đề thi, đề kiểm tra môn tiếng Anh.

Bài viết này tổng hợp các tài liệu được chia sẻ từ một số hội nhóm, do việc chia sẻ trên một số hội nhóm có hạn chế và không thể lưu trữ được lâu đặc biệt trên nền tảng zalo.

(Lưu ý: Các bạn tự phân loại tài liệu nhé)

Việc lưu trữ tài liệu này tốn khá nhiều tài nguyên và cần ít tài chính để duy trì. Nếu bạn hào phóng có thể ủng hộ tôi một chút để phần nào giúp blog cá nhân này của tôi được dùy trì được lâu hơn.

Mọi sự ủng hộ xin gửi vào tk: Nguyen Xuan Thien – 0834 0555 88 – NH: Vietinbank: Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của bạn!

E 6- ÔN TẬP KTCK2 (2023-2024)

E9-ÔN TẬP KTCK2

G8-ÔN TẬP KTCK2

E7-ÔN TẬP KT CUỐI KỲ 2 XUAN

key đề 3 lớp 5

key đề 3 lớp 5 nâng cao

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 đề 3

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 đề 5

ĐÁP ÁN ĐỀ 4

ĐỀ 3 – NÂNG CAO

De On HK2-E4

ĐỀ CƯƠNG ANH 6 CUỐI KÌ 2
E 6- ÔN TẬP KTCK2 (2023-2024) (1)
E7- KEYS- NCHON-DE CUONG CHKII (23-24) (1)
E7 – NCHON DE CUONG CHKII (23-24)
ĐỀ CƯƠNG ANH 7 CUỐI HK2

ĐỀ CƯƠNG KÌ 2 KHỐI 8

Chủ đề nói cuối HKII (Lớp 6)

NỘI DUNG ÔN TẬP ANH 7 KT CUỐI HKII

SPEAKING GRADE 9 CK 2 (1)

CHỦ ĐỀ NÓI 7 HK2- 2023-2024

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ 2 ANH 9 10N

ON TAP ANH 6 CK 2 DC 23-24

ON TAP CK2 GRADE 7 DIEMCHI 23-24

DE KT HK-2- LOP 7(2023-Ok)

NOI DUNG ON TAP KTCK 2

END-OF-TERM TEST 6 (SEMESTER 2)

DE CUONG ON HK-2 LOP 6-7-8

ĐỀ CƯƠNG ANH 7 -global

GB7- BỘ ĐỀ KỲ 2

SPEAKING TOPIC Grade 6

SPEAKING TOPIC GRADE 7

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HKII ANH 6 GS

HKII ANH 7 GLOBAL SUCCESS

HKII ANH 6 GLOBAL SUCCESS

ANH 7-ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2( 2022-23)

Sach6789 – Sutam – GS – Anh 7 – BÀI KT 15′ 2

Sach6789 – Sutam – GS – Anh 7 – CUỐI KỲ 2

Sach6789 – Sutam – GS – Anh 7 – GIỮA KỲ 2

Sach6789 – Sutam – GS – Anh 7 – FILE NGHE 2

Tài liệu tham khảo Global Success THPT

TVD – ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 -GS11

ĐỀ CƯƠNG CUỐI HKII – E11- 2024- sửa – T

ĐỀ CƯƠNG CUỐI HKII – E11- 2024- sửa – S

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 2 MÔN ANH 10

SHARE-12-NGÂN HÀNG BTTNTHPT

ĐỀ CƯƠNG HKII_ANH12 (2023-2024)

đề cương khối 10-HK2-2024

DE CUONG HK2-TIENG ANH 12+KEY

E12-DE CUONG CUOI KY II -HS

E12-DE CUONG CUOI KY II -GV

E11_ĐỀ CƯƠNG CUỐI HỌC KỲ II

E10-ĐỀ CƯƠNG ANH 10-HK2 (2023-2024)

TAP 31 DE THEO MINH HOA 2024

TAP 23 ĐỀ MINH HỌA ÔN THI THPT 24

TAP 34 FORM 2024 (2)

Bộ đề tiếng anh 11 form mới nhất 2025 có đáp án

ĐỀ KTCK2 LỚP 10

BTDK Anh 11-2023-2024

CKII_ 11_VDT-20240225T142018Z-001

CKII_11_GVA-20240225T142035Z-001

CKII_11_KSC-20240225T142043Z-001

CKII_11_LVT-20240225T142048Z-001

CKII_11_NH-20240225T142051Z-001

CKII_11_YMA-20240225T142100Z-001

CKII_11_YMB-20240225T142104Z-001

GHKII_11_NBBL-20240225T142151Z-001

GKII_11_BM-20240225T142153Z-001

GKII_11_DTNT-20240225T142154Z-001

GKII_11_KSA-20240225T142155Z-001

GKII_11_KSB-20240225T142156Z-001

GKII_11_NQC-20240225T142157Z-001

GKII_11_TU-20240225T142216Z-001

GKII-10-YKA-20240225T142217Z-001

GKII-11-NQA-20240225T142222Z-001

GKII-11-YKA-20240225T142224Z-001

CKII_10_GVA-20240225T142338Z-001

CKII_10_NH-20240225T142340Z-001

CKII_10_NQB-20240225T142341Z-001

CKII_10_VDT-20240225T142343Z-001

CKII_10_YMB-20240225T142346Z-001

CKII_11_ĐTH-20240225T142347Z-001

GKII_10_BM-20240225T142356Z-001

GKII_10_KSA-20240225T142358Z-001

GKII_10_NBBL-20240225T142358Z-001

GKII_10_NQA-20240225T142400Z-001

GKII_10_NQC-20240225T142401Z-001

GKII_K10_KSB-20240225T142405Z-001

GKII-E10_DTNT-20240225T142406Z-001

(K10) HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SPEAKING HKII

anh 10 hk 2 -2023

ĐỀ ÔN TẬP HK 2-10 (2022-2023)

ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 LỚP 10

REVISON CK2 -12 thí điểm

Test CK2 – 12 thí điểm

BÀI TẬP LUYỆN CHUYÊN SÂU TỪ VỰNG 10

ĐỀ CƯƠNG CUỐI KÌ 2 -10 -BẢN GV

ĐỀ CƯƠNG CUỐI KÌ 2 K10 BẢN HS

10-ON KI 2

UNIT 6-7-8 WRITING KEY

UNIT 6-7-8 WRITING

Review Unit 6-7-8

Phoenix – G10 2023 – HK2 – GV

REVIEW OF U10 AS 4-K11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII ANH 10 2023-2024

GV- K10- ĐỀ CƯƠNG HK 2 (1)

HS ENGLISH 10 de cuong ki 2 DX

GV- K10- ĐỀ CƯƠNG HK 2

GV-K11- ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2

DE CUONG CUOI KI 2 LOP 11 (2023-2024) HS

Tài nguyên Global Success từ lớp 1 đến lớp 12:

Global Success Lớp 1.

https://drive.google.com/drive/folders/1LRaWBh1sylhPBW6CckoMlSDb9hlRxg_q

Global Success Lớp 2.

https://drive.google.com/drive/folders/1_oTo8h0H2sHxqSjxOBl6nXGaVPO43zPt

Global Success lớp 3.

https://drive.google.com/drive/folders/1-WXaH-pS27tPBUNNQsvgJsLvcx-kIm1h

Global success lớp 4.

https://drive.google.com/drive/folders/1MqYrRP9WUdIswcLO8AW7VFA60wmIY-FY

Global success lớp 5.

https://drive.google.com/drive/folders/10gcEql1lV6rlSBlv5P5FjwdaWH4b-enh

Global Success lớp 6.

https://drive.google.com/drive/folders/1ryf0G5TIZlcGTcT_zrFqcrrl68uH279S

Global Success Lớp 7

https://drive.google.com/drive/folders/14sHqhiWmNOzlxxorFYhN1YFYPYL9rNx9

Global Success Lớp 8

https://drive.google.com/drive/folders/1QL0fZSyeVx5g4ClN7WLlOmNYccjjxLpi

Global Success Lớp 9

https://drive.google.com/drive/folders/1iGIaZ62VI3YK5dhfkFFR00xL1ImcInmk

Global Success Lớp 10

https://drive.google.com/drive/folders/1m8JGKR8PPMtrCbsg3HwrG7JvwsP-7O9u

Global Success Lớp 11

https://drive.google.com/drive/folders/1z9Ka8T43sSuJMCAIvAen1jTas1vt_GT-

Global Success Lớp 12

https://drive.google.com/drive/folders/1V9y_xN0fDHtswLBvD-f3HybAbFwqCmJ5

> Còn tiếp

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?