File nghe Anh 6 Global Success

Tài nguyên nghe Tiếng Anh 6 Global Success.

A: Tài liệu nghe học kì 1 bao gồm 6 đơn vị bài học và 2 review được chia theo thứ tự các Audio theo sách giáo khoa.

Unit 1: MY NEW SCHOOL

UNIT 2: MY HOUSE

UNIT 3: MY FRIENDS

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

B: Tài liệu nghe học kì 2 bao gồm 6 đơn vị bài học và 2 review được chia theo thứ tự các Audio theo sách giáo khoa.

Unit 7: TELEVISION

Unit 8: SPORTS AND GAMES

Unit 9: CITIES OF THE WORLD

Unit 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

Unit 11: OUR GREENER WORLD

Unit 12: ROBOTS

Cảm ơn các bạn đã tham khảo nội dung này.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo toàn bộ nguồn tài nguyên Tiếng Anh 6 Global Success ở liên kết bên dưới.

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?