File nghe Anh 7 Global Success

TÀI NGUYÊN NGHE TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS.

TRỌN BỘ CÁC FILE NGHE TIẾNG ANH 7 BAO GỒM 12 ĐƠN VỊ BÀI HỌC VÀ 4 REVIEW ĐƯỢC CHIA THEO THỨ TỰ CÁC AUDIO THEO SÁCH GIÁO KHOA.

Unit 1: HOBBIES

Unit 2: HEALTHY LIVING

Unit 3: COMMUNITY SERVICE

Unit 4: MUSIC AND ARTS

Unit 5: FOOD AND DRINK

Unit 6: A VISIT TO A SCHOOL

Unit 7: TRAFFIC

Unit 8: FILMS

Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD

Unit 10: ENERGY SOURCES

Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

Unit 12 ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo toàn bộ nguồn tài nguyên Tiếng Anh 7 Global Success ở liên kết bên dưới.

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?