File nghe Anh 6 Friends Plus

Trọn bộ file nghe tiếng Anh 6 sách Friends Plus.

Dùng kèm sách giáo khoa dành cho học sinh.