Từ vựng và bài tập vận dụng tiếng Anh 6 Global Success

Từ vựng bám sát kiến thức tiếng Anh 6 hệ sách mới Global Success.

– Theo từng đơn vị bài học

– Có bài tập vận dụng

UNIT 1: MY NEW SCHOOL
UNIT 2: MY HOUSE
UNIT 3: MY FRIENDS
UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD
UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM
UNIT 6: OUR TET HOLIDAY
Unit 7: TELEVISION
Unit 8: SPORTS AND GAMES
Unit 9: CITIES OF THE WORLD
Unit 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE
Unit 11: OUR GREENER WORLD
Unit 12: ROBOTS

  • Chi tiết các bạn tham khảo và tải về ở bên dưới.
  • Nếu ai đó chia sẻ bài viết này tới bạn, hãy làm điều tương tự tới những người khác nhé, sach6789.com cảm ơn bạn rất nhiều.

One Response

  1. Hoa Nguyen Tháng Sáu 12, 2022 Reply

Leave a Reply