Sách bài tập thực hành Tiếng Anh 6 Global Success – Dành cho học thêm

Sách Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 6 Global Success (Không Đáp Án)

Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6 − Global Success thuộc NXB Giáo Dục – Việt Nam.

Tài liệu này gồm 12 đơn vị bài tập, mỗi đơn vị bài tập gồm 6 phần:

Phần A – Phonetics:

Phần B – Vocabulary:

Phần C – Grammar:

Phần D – Speaking:

Phần E – Reading:

Phần F – Writing:

Chi tiết các bạn tham khảo bên dưới.


Hoặc một bản khác của tác giả Lưu Hoằng Trí, nhưng giá sẽ cao hơn một chút ở liên kết bên dưới.

Cảm ơn bạn đã tham khảo nội dung này.

Reply