Các chuyên đề và đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Anh.

Khái quát kiến thức một số chủ đề tiếng Anh 9 bao gồm:

 • Các thì tiếng anh cơ bản – Basic tenses

 • Công thức tổng quát – Passive voice.

 • Trọng tâm kiến thức câu tường thuật – Reported Speech.

 • Câu ước muốn – Wish_clause

 • Giới từ chỉ thời gian – Preposition of time

 • Câu hỏi đuôi – Tag questions

 • Câu đề xuất – Suggestion and Responses

 • Chuyển đổi câu qua một số cấu trúc câu cơ bản – Transformation

 • Các dạng câu so sánh – Comparison

 • Câu điều kiện – Conditional sentences

 • Mệnh đề quan hệ – Relative clauses

 • Cách dùng trạng từ và tính từ – Adverbs and Adjective

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân và kết quả – Reason and result clause

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ – Adverb clauses of concession

 • Hình thức từ – Wordform.

 • Một số đề thi vào 10 qua các năm – Tests

Chi tiết các bạn tham khảo và tải về ở bên dưới nhé.

 

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?