Đề kiểm tra giữa học kì 1 tiếng Anh 6 – Right On – Có ma trận

Đề kiểm tra giữa học kì 1 tiếng Anh 6

  • Sách tiếng Anh 6 Right On
  • Có ma trận và file nghe hoàn chỉnh.

Ma trận đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh 6

File nghe đề kiểm tra giữa học kì 1 tiếng Anh 6

 

Reply