Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh 6 – Right On – Có ma trận

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh 6

  • Đề thi bám sát sách tiếng Anh 6 Right On
  • Có tích hợp ma trận và file nghe

Tải ma trận đề thi tiếng Anh 6 – Right On

Tải file nghe đề thi tiếng Anh 6 – Right On

 

Reply