ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 HỌC KÌ 2- ĐỀ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 HỌC KÌ 2- ĐỀ 2

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. camp B. plan C. plane D. badminton
Câu 2: A. sky B. thirsty C. hungry D. finally
Câu 3: A. ride B. night C. river D. tired
Câu 4: A. window B. flow C. how D. know
Câu 5: A. engineer B. geography C. language D. great
Câu 6: A. lettuce B. tube C. music D. use
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 7: My sister is a nurse. She works in the _____.
A. hospital B. factory C. farm D. School
Câu 8: They _____ not buy books.
A. are B. do C. does D. am
Câu 9: How much _____ do you want ?
A. eggs B. tea C. oranges D. apples
Câu 10: How _____ do you go jogging ? – Once a day.
A. usually B. often C. never D. always…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 
Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1pF7ykOAmTX4S_ucd54QP83rGo20xpymU/view?usp=sharing

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?