Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và Bài tập tiếng Anh 7 – Unit 8: FESTIVALS AROUND THE WORLD

Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và Bài tập tiếng Anh 7

TIẾNG ANH 7 – Unit 8: FESTIVALS AROUND THE WORLD

LỄ HỘI TRÊN THẾ GIỚI
A. VOCABULARY
B. GRAMMAR
I. H/Wh-questions
Trong Tiếng Anh, khi chúng ta cần hỏi rõ ràng và cần có câu trả lời cụ thể, ta dùng câu
hỏi với các từ để hỏi. Loại câu này còn được gọi là câu hỏi trực tiếp (direct questions).
1. Các từ để hỏi trong Tiếng Anh
2. Các cấu trúc câu hỏi WH thường gặp
a. Nguyên tắc đặt câu hỏi
– Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ: do/ does/ did
– Nếu trợ động từ sẵn có (am/ is/ are/ can/ will/ shall/ could/ would) thì đảo chúng ra trước chủ
ngữ, không mượn do/ does/ did nữa.
b. Cấu trúc thông thường của loại câu hỏi Wh – questions
Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi. từ để hỏi có thể làm tân ngữ (O), bổ ngữ (C)
hoặc chủ ngữ (S).
BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN
CHI TIẾT CÁC BẠN THAM KHẢO NỘI DUNG BÊN DƯỚI.Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải : https://drive.google.com/file/d/1Ob-IqJc0tsQOieS81kSU1ZKGkaQTOXpU/view?usp=sharing

Đáp án dành cho giáo viên


Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?