Luyện chuyên sâu kiến thức ngữ pháp và bài tập tiếng Anh 7 – UNIT 12: AN OVERCROWDED WORLD

Luyện chuyên sâu kiến thức ngữ pháp và bài tập tiếng Anh 7

UNIT 12: AN OVERCROWDED WORLD
(MỘT THẾ GIỚI QUÁ ĐÔNG ĐÚC)

A. VOCABULARY
B. GRAMMAR
I. SO SÁNH VỀ SỐ LƯỢNG VỚI “MORE/LESS/FEWER”(COMPARISONS OF
QUANTIFIERS)
1. Các lượng từ “more/less/fewer” (nhiều hơn/ ít hơn/ ít hơn)
– More (nhiều hơn): là dạng so sánh hơn của “many” và “much”.
– Less, fewer (ít hơn): “less” là biến đổi của “little”, còn “fewer” là biến đổi của “few”.
– “more” dùng để so sánh số lượng vật này nhiều hơn vật kia, còn “fewer” và “less”
được dùng để so sánh số lượng vật này ít hơn vật kia.
2. Cấu trúc
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/12b7dVJqob_N3BF6odv7WBZ8-9f_g6x0H/view?usp=sharing


Đáp án dành cho giáo viên

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?