Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 6 – Đề kiểm tra 45 phút số 2 học kì 2 [đề 2] – Sách thí điểm

Luyện nghe tiếng anh hỗ trợ bài kiểm tra 45 phút số 2 học kì 2 Anh 6.  Đề số 2
Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.

– Hãy tham khảo đáp án và tải về nội dung file nghe ở liên kết ẩn bên dưới.

LISTENING
Part I: Listen and decide the statement is true (T) or False (F).
1. People can visit many monuments in Canberra.
2, It’s easy to get to Canberra.
3. It’s not very hard to find a job in Sydney.
4. Melbourne is in the South.
5, The population of Melbourne is very small.


Part II. Listen to the passage and fill one word in each blank.
My name is Sarah. I have lived in Ha Noi for (1) years. It is very crowded with a lot of vehicles (2) here and there every day. My house is small but modern with useful appliances such as a washing machine, a (3) , a smart TV, two laptops. My favourite appliance is the hi-tech robot which can help me do the (4) . I named the robot Tom. Tom does several chores for me like cleaning my room, making coffee and playing the music I like. I feel very (5) living in my house.
Đáp án:Tải về tệp nghe ở đây

– Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây https://goo.gl/VsTvKK


Bấm để xem đáp án và tải file nghe ở đây

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?