Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh lớp 9 – Elementary/A2

– Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh lớp 9 – Elementary/A2 – Sử dụng cho kì thi học kì
Website video6789.com chia sẻ tới các bạn tài liệu nghe tiếng anh dành cho các cấp học với nội dung chủ yếu là các file nghe trong các đơn vị bài học, bài kiểm tra thường xuyên và định kì, bên cạnh đó còn cả những mẫu file nghe cho các bài thi học kì.
Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.Part 1. Listen to the conversation then choose the correct answer A, B, C or D
1. What size does the woman want?
A. Big
B. large
C. small
D. medium


2. What colour does she want?
A. Purple
B. black
C. red
D. yellow

3. How much is the shirt?
A. £ 10.95
B. £ 10.30
C. £ 9.95
D. £ 11.30

Part 2. Listen to the recording then fill in each blank with one word.
If the boy follows three things below, he will get good mark.
4. The first thing is studying in a ______ place.
5. The second thing is having a _______ desk.
6. The third thing is taking a lot of ________


Anwer keys/ Tapescript

1. D
2. C
3. A
4. Quiet
5. Clear
6. Breaks

Part 1. Listen to the conversation then choose the correct answer A, B, C or D

Shop assistant: Can I help you?
Customer: Yes, have you got this T-shirt in other colours?
Shop assistant: We’ve got it in white, black, red and purple. What size do you want?
Customer: Medium.
Shop assistant: OK, in medium we’ve got black and red.
Customer: And in purple?
Shop assistant: No, just black and red.
Customer: OK, red. Can I try it on?
Shop assistant: Yes, of course. The changing rooms are over there.
(pause)
Shop assistant: Is it OK?
Customer: Yes, I’ll take it.
Shop assistant: That’s £10.95. Would you like to pay by credit card or with cash?
Customer: Cash please. Here’s twenty.
Shop assistant: OK, thanks, that’s nine pounds, 5 p change and here’s your receipt.
Customer: Thanks. Bye.

Part 2. Listen to the recording then fill in each blank with one word.

Ben: You always get good marks at school. You’re lucky! I study but I don’t always get good marks.
Katy: I’m not lucky! I know how to study. I always do three things. Do you want to know them?
Ben: Yeah, please!
Katy: OK, number one. Always study in a quiet place.
Ben: I usually study in my bedroom. It’s very quiet.
Katy: Number two. Have a clear desk!
Ben: Right. A clear desk. My desk isn’t clear. There are lots of papers and books and pens on it.
Katy: Well, that isn’t very good!
Ben: What’s tip number three?
Katy: Have lots of breaks. I always study for thirty minutes. Then I have a break for five minutes. I move my arms and legs and drink some water. Then I study again for thirty minutes.
Ben: I never have a break. I sometimes study for two or three hours.
Katy: That isn’t a good idea! It’s important to get up and move your body.
Ben: OK. Thanks. Next time I think I can get good marks!

Tải về tệp nghe ở đây

– Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây https://goo.gl/VsTvKK


Bấm để xem đáp án và tải file nghe ở đây

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?