Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 8 – Unit 8 || Sách cũ

Website video6789.com chia sẻ tới các bạn tài liệu nghe tiếng anh dành cho các cấp học với nội dung chủ yếu là các file nghe trong các đơn vị bài học, bài kiểm tra thường xuyên và định kì, bên cạnh đó còn cả những mẫu file nghe cho các bài thi học kì. Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đừng quên chia sẻ website tới các thành viên khác.


I/ Watch video to 0:40 then choose the option A, B or C that best answers the following questions.
1. What best describes Popeye village?
A. It is not real.
B. It is a tourist attraction.
C. It is the most beautiful place in Malta.


2. What do houses in Popeye village look like?
A. Old and wooden
B. Simple and modern
C. Sophisticated and wooden

3. What is the original purpose of building Popeye village?
A. To shoot a film
B. To attract tourists
C. To honor Paramount Pictures and Walt Disney Productions

II/ Watch the rest of video . Fill in the blanks with NO MORE THAN ONE WORD/NUMBER from the talk.
4-5. The construction started in the year of (4)___________ and took (5)_________ months to complete.
6. Popeye village has become one of the most (6)___________ tourist attractions of Malta.
7. There are statues of (7)___________ cartoon characters in the village.
8. Visitors can watch (8) _______________ such as puppet shows, balloon modeling, face painting.


-Đáp án

1. B
Thông tin về Popeye village như sau “If you have children who like Popeye the Sailor Man, you should visit this place when you go to Malta.” Như vậy đáp án là B. Đó là một địa điểm du lịch.

2. A
Thông tin về nhà cửa ở Popeye Village như sau “a group of simple and old wooden buildings located at Anchor Bay in Malta”. Đáp án tương ứng là A

3. A
Thông tin về mục đích sử dụng của Popeye Village “The village is the original location used by Paramount Pictures and Walt Disney Productions to shoot the live-action film Popeye.” Đáp án đúng là A. Để quay phim.

4. 5: 1979 / months to complete
Thông tin về thời điểm và tổng thời gian để xây dựng Popeye Village “They started building the village in 1979 and it took 165 workers seven months to create …” Đáp án là 1979 và seven.

6. popular
Thông tin tương ứng trong đoạn phim “Nowadays, the village is one of the most popular tourist attractions of Malta.” Đáp án là popular.

7. Famous
Thông tin chứa những từ khóa trong câu hỏi “Visitors can see statues of famous cartoon characters …” Đáp án đúng là famous.

8. Performances
Thông tin tương ứng “They can also enjoy different performances including puppet shows, balloon modeling, face painting”. Đáp án là performances.


Tải về tệp nghe ở đây

Hãy đăng kí kênh youtube để luôn nhận được thông báo về các tài liệu nghe mới nhất hỗ trợ giảng dạy ở liên kết bên dưới, hãy bật chuông thông báo nữa nhé.

https://goo.gl/TAVd74

– Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây https://goo.gl/VsTvKK


Bấm để xem đáp án và tải file nghe ở đây

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?