Ôn luyện ngữ văn THCS luyện thi vào 10

Dùng để củng cố kiến thức Ngữ văn THCS, ôn luyện thi vào 10 THPT. Sách gồm 4 phần:
– Phần văn học…
– Phần Tiếng Việt…
– Phần tập làm văn …
– Phần phụ lục giới thiệu một số đề tuyển sinh
Chi tiết các bạn tham khảo toàn bộ cuốn sách bên dưới.Reply