19 câu tham gia đấu thầu thực dụng nhất trong tiếng anh.

Để chuẩn bị đấu thầu một dự án, ngoài số liệu và hồ sơ có liên quan thì việc chuẩn bị nội dung để tranh thầu là cả một vấn đề đối với người chịu trách nhiệm dự án đó. Bạn đã chuẩn sẵn tâm lý để dự thầu chưa? Nếu chưa, xin gợi ý cho các bạn 19 câu tham gia đấu thầu cơ bản để các bạn có thể ứng dụng vào công việc của mình nhé.
1– When must the bidders submit their bids?
Khi nào người đấu thầu nộp hồ sơ dự thầu?
2– When and where shall the tender document be sent?
Thời gian và địa điểm nào thích hợp để nộp hồ sơ dự thầu?
3- Is your tender opening public?
Việc dự thầu tổ chức công khai phải không?
4- We want to know something about the bid opening procedures.
Chúng tôi muốn hiểu biết thêm về thủ tục đấu thầu.
5- I wish our bid would fully comply with the requirement.
Tôi hy vọng hồ sơ dự thầu của chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.
6- Could you tell me what should we do if we send our bid?
Ông có thể cho chúng tôi biết nên làm gì khi nộp hồ sơ dự thầu?
7- Do we have to guarantee our participation of tender?
Chúng ta đảm bảo việc tham gia đấu thầu?
8- I wonder if you would like to join me for the tender.
Tôi tự hỏi liệu ông có muốn tham gia đấu thầu.
9- When can I get the relevant document?
Khi nào tôi có thể xem hồ sơ liên quan?
10- I’m here for the detailed information about participation in the tender.
Tôi muốn biết thông tin chi tiết tham gia cuộc đấu thầu.
11- You can get a set of the tender documents at our business department downstairs.
Ông có thể xem bộ hồ sơ kinh đấu thầu tại phòng kinh doanh lầu dưới.
12- As you know, it’s our line of business to participate in tenders.
Như ông biết, bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu
13- We are interested in this project.
Chúng tôi quan tâm tới dự án này.
14- We would like to know more about the participation requirements.
Chúng tôi muốn biết thêm về thủ tục tham gia đấu thầu.
15- Construction requirements are also given in detail in the tender document.
Thủ tục xây dựng được ghi chi tiết trong hồ sơ đấu thầu
16- What guarantee do you require covering our participation in the tender?
Ông đòi hỏi những đảm bảo gì khi tham gia đấu thầu?
17- As this is a large project, it is involving a large number of capital.
Bởi vì đây là dự án lớn, nó liên quan tới nguồn vốn lớn.
18- We require a letter of guarantee from an acceptable bank.
Chúng tôi đòi hỏi thư đảm bảo từ của một ngân hàng uy tín.
19- It’s not binding to accept the lowest bid.
Giá thầu thấp nhất không có tính ràng buộc.

 

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?