Cảm ơn

Chào bạn,

Đây là blog cá nhân, rất nhiều tài liệu soạn thảo (file word) chia sẻ trên trang này hầu như phải đi mua và được chia sẻ tới các bạn một cách miễn phí, tuy vậy, để mở 1 blog như này cần một chút phí duy trì tên miền sach6789.com nên mình rất cần các bạn ủng hộ blog.
Có một số cách bạn có thể ủng hộ,
1.      Xem quảng cáo xuất hiện tại website – nếu bạn làm điều này hãy bấm vào quảng cáo nào đó và xem hoặc đọc nội dung quảng cáo đó khoảng tối thiểu 1 phút hoăc nhiều hơn càng tốt – quảng cáo trên trang này hoàn toàn sạch không chứa viruts vì đây là quảng cáo của google và của FPT. ( Lưu ý không nên xem quá 2 quảng cáo của trang)
2.      Nếu bạn sợ bấm xem những quảng cáo đó vì lo sợ rủi ro nhưng cũng muốn ủng hộ blog duy trì và phát triển vậy hãy chia sẻ blog này tới những người bạn của mình.
   

Mình đánh giá cao sự ủng hộ của các bạn và mình sẽ lấy đó làm tiêu chí để tìm kiếm hoặc sưu tập nhiều hơn những tài liệu quý, hay để chia sẻ tới các bạn.


1. Đề cương tiếng Anh 6 Học kì 1 không đáp án – file word – chia sẻ tải về miễn phí ở liên kết bên dưới.
https://drive.google.com/open?id=1PfzAfh22GWkNdY88lID6asV8sDEm3EOtĐề cương tiếng Anh 6 Học kì 2 không đáp án – file word
https://drive.google.com/open?id=1w3Oue-0WgjVjEwiO2d6lyTLbKb4oJs_N2. Đề cương tiếng Anh 7 Học kì 1 không đáp án – file word – chia sẻ tải về miễn phí ở liên kết bên dưới.
https://drive.google.com/open?id=19n8zM2Knlk5GoHYsdh42UB7H3XdRZmdyĐề cương tiếng Anh 7 Học kì 2 không đáp án – file word
https://drive.google.com/open?id=1HJ1pSWu-ih9arjbc7susMueE3UtkD-U83. Đề cương tiếng Anh 8 Học kì 1 không đáp án – file word – chia sẻ tải về miễn phí ở liên kết bên dưới.
https://drive.google.com/open?id=1RaGK6IWZWtGpQ26GKt584du18IJW-lDB

Đề cương tiếng Anh 8 Học kì 2 không đáp án – file word
https://drive.google.com/open?id=1hjwWV-mJhFzuzKrgFBhId9O7UG2MI39c

4. Đề cương tiếng Anh 9 Học kì 1 không đáp án – file word – chia sẻ tải về miễn phí ở liên kết bên dưới.
https://drive.google.com/open?id=1JK7yKJpuf5Zm96LKKNp-9FNjfgkPfngv

Đề cương tiếng Anh 9 Học kì 2 không đáp án – file word
https://drive.google.com/open?id=1oY374T1eRpAy6a7CJcf38-i0RYWmqlOm

5. Đề cương tiếng Anh 11 Học kì 1 không đáp án – file word – chia sẻ tải về miễn phí ở liên kết bên dưới.
https://drive.google.com/open?id=1D8EEaM5rVYelGvZ5ZJQ0c7QgZbSSmjQX

Đề cương tiếng Anh 11 Học kì 2 không đáp án – file word
https://drive.google.com/open?id=1hriTgET_a-7bU2B2cPJ1dgFUxAsUGZf7

6. Đề cương tiếng Anh 10 Học kì 1 không đáp án – file word – chia sẻ tải về miễn phí ở liên kết bên dưới.
https://drive.google.com/open?id=1M_-eAPAH6SHV48cqFf_xfy7sdk9NzAXP

Đề cương tiếng Anh 10 Học kì 2 không đáp án – file word
https://drive.google.com/open?id=1RHnCtkeskyFjubjg8QwhGWkeglC9GjfN


7. Toán ứng dụng thực tế – Ứng dụng lãi xuất ngân hang – Word
https://drive.google.com/file/d/1TTBZkVsfdZZMKoEi4DWSVtP0DR29ntk5

8. Những bài toán thực tế giải phương trình và hệ phương trình – PDF
https://drive.google.com/open?id=14sHo7UkQw5s2vEquGpeSCEzK5OWEiLKF

9. Một số bài tập về “3 điểm thẳng hàng” – “3 đường đồng quy” – PDF
https://drive.google.com/open?id=1wQotM3H2vsSuCvd6WYIwfh20k8htbSpQ

10. Phiếu học tập toán 8 full tuần – PDF
https://drive.google.com/file/d/1bPKdRoJRavcvaZq2PV1Rk_UM5E_1N7wl

11. Toán ứng dụng thực tế – Tiền điện, tiền nước, cước taxi – Word
https://drive.google.com/file/d/1jGPZYavDhEDiXmTmqCmOUiOcUspNhXI1

12. Toán ứng dụng thực tế – Ứng dụng đường tròn – Word
https://drive.google.com/file/d/1KrfZTaka3d9jU962UVqFYObEAdXaoEcU

13. Toán ứng dụng thực tế – Hàm số bậc nhất – Word
https://drive.google.com/file/d/14chxL_spLOda1bH7cC09B4WmdazufuQ1

14. Đề kiểm tra thường xuyên và định kì tiếng anh lớp 6 – Unit 1,2 + Audio
https://drive.google.com/file/d/0B8pMyYNvCKrbT0E2azJmbWRXQW8/view

15. 41 ĐỀ THI HỌC KỲ 2 TIẾNG ANH 9 TPHCM QUA CÁC NĂM- Word
https://drive.google.com/file/d/10jo-wo5wsI7-phJQhZ4HFVUCm_3OSXAM/view


16. Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 1
https://drive.google.com/open?id=19nWmAdi_GCPOEpHrIz0f0OKrxfrFMJT5

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 2
https://drive.google.com/open?id=1g-xuXRmp-Bog-pHkjMho2rqHxNCO9cU7

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 3
https://drive.google.com/open?id=1OyRKyQlt0UKjdnGPz4kOAdjd_kEO6abW

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 4
https://drive.google.com/open?id=1FVftWgIkl4KGV_IhSXeTcS4ytWt1-JZe

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 5
https://drive.google.com/open?id=1kg5mR-pfi61JSuP4fLO-UCncUGUdOxrk

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 6
https://drive.google.com/open?id=1iufpnXfRihleZ60Unv1pLYsSGE9MfKJ-

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 7
https://drive.google.com/open?id=1-P3eANNACJo7KpQbeYLJLnN6w7KLs4Nc

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 8
https://drive.google.com/open?id=1z3uifJFPcsRSYAUF64anEcfp5pmQ6dcp

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 9
https://drive.google.com/open?id=18n8OWagWyUJhi6hDi3gSb0aX2b_KLgt8

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 10
https://drive.google.com/open?id=1sjcrfPHqPzZAeA9KePlfbj2m1LhpGLPP

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 11

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 13
https://drive.google.com/file/d/1XULNKdSSPXm_5P_IKogDghoVFu9Bs9yz/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 14
https://drive.google.com/file/d/1srOttS6BbsgLl5JIXXXhiZzxi5O16lzr/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 15
https://drive.google.com/file/d/1vmRb3GxvChzMFcFTkBfhWy2OpekJq2Bf/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 16
https://drive.google.com/file/d/1x1eFhap0avxsv3M0UYKJkaWvMJcOZkeQ/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 17
https://drive.google.com/file/d/1Xg9cKbA21IPyMwi1rJJF7fvFUe7XZ_vc/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 18
https://drive.google.com/file/d/1Ri7u4GbqXDUj2kTxWrdIJ4k1j053zZxz/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 19
https://drive.google.com/file/d/1Uh-ypb7bL3UDiNVo2thhF5Auvxftz1e2/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 20
https://drive.google.com/file/d/1udZt_f0OyV0DJvox8Ft67d9d8RKUH3Hr/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 21
https://drive.google.com/file/d/1z8vCmt9jPngtOl1xV931V5YqEgsQzCZm/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 22
https://drive.google.com/file/d/1ev9Buby7a6tweZAWZp2yf1g-yC2v7IiZ/view?usp=sharing

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 23
https://drive.google.com/file/d/1zB1G7-mmMwr10EHk43AsZRxDcH8yolYv/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 24
https://drive.google.com/file/d/1CvzTFuTGQxgK8kjLuDjx9JRo_kTKN_rK/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 25
https://drive.google.com/file/d/1UBq84bQpmAdSuclA1H-q2RDKGnuJ4E7T/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 26
https://drive.google.com/file/d/10J4tq37yRR8M63UMTiSvPebgnLJPkIvz/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 27
https://drive.google.com/file/d/1wF5OkivnIX3p308ueLu81aNx1lkWceI1/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 28
https://drive.google.com/file/d/1AbF_JNXEpoZoumoF-UCvyBTjb1Sy_ggd/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 30
https://drive.google.com/file/d/14-1gtEc3oF5ZtvjoBafsP3fvX5QYiJW7/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 31
https://drive.google.com/file/d/1LjPCKdoSwETZRfb5I2tbiEtCEi1pldT_/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 32
https://drive.google.com/file/d/1q96m5Q1nTE_7p4osU3UHAViRjIH7zPhu/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 33
https://drive.google.com/file/d/1f7-077We0QB5LHM9B5ExNN0FhlV8-BSY/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 34
https://drive.google.com/file/d/18obMXpE-7LOrmB68_2x7VNiPgtxsnXvd/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 35
https://drive.google.com/file/d/16uvAV2-1wanVe0mTEGrXP1mH6sNnLZ1F/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 36
https://drive.google.com/file/d/1dlFP6Eq0ZvpVYFSErhSVECyy3JvDjMQt/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 37
https://drive.google.com/file/d/1eF1zErh7CEaLnttAblyrZBD76yYN9eXP/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 38
https://drive.google.com/file/d/1fo9dSzoKZQHdkA9dq7HYTZoE7LnOBZnQ/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 39
https://drive.google.com/file/d/1ZJKmhKA0h7m_H5kwV-eESKBF2BYjqCrG/view?usp=sharing
Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán từ các tỉnh có đáp án _ phan 40
https://drive.google.com/file/d/12yk-oN_-wjo6i50vylr1AiBSNP96iRbQ/view?usp=sharingCòn rất nhiều tài liệu khác nữa sẽ được cập nhật.
Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?