Đề thi ôn tập học kì 1 Tiếng Anh 11 chương trình mới.

Đề thi bám sát nội dung tiếng Anh 11 chương trình mới.

Mục tiêu: Củng cố kiến thức từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp Unit 1 – 5 tiếng Anh 11 chương trình mới. Nâng cao kỹ năng làm các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm tiếng Anh và biết cách áp dụng kiến thức lý thuyết vào bài tập phù hợp: Tìm từ phát âm khác, Tìm lỗi sai, Tìm câu đồng nghĩa, Đọc điền vào chỗ trống, Đọc hiểu,…

Đặc biệt: Đáp án giải thích chi tiết giúp các em dễ dàng hiểu hơn về nội dung kiến thức của từng câu.

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 1

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 2

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 3

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 4

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 5

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 6

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 7

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 8

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 9

Đề ôn tập HK1 – Tiếng Anh 11 – Đề số 10

Đừng quên chia sẻ bộ đề này tới các em học sinh cùng tham khảo.

 

Reply