Đề thi giữa học kì 1 Anh 6 – Global Success có file nghe.

Đề thi giữa kì Anh6 – Global Success – file nghe.

  • Bộ đề thi bao gồm 5 đề thi kèm theo các file nghe tiếng Anh, bộ đề thi này giúp các em học sinh luyện tập để nắm vững kiến thức, bên cạnh đó trong bộ đề thi này còn kèm theo bộ Audio giúp quý thầy cô dùng để tạo ra các bộ đề thi có file nghe giúp các em luyện tập và chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì sắp tới được tốt hơn.

Đề thi giữa kì bao gồm các phần sau.

1. Phonetics

2. Verb forms

3. Multiple choice

4. Reading

5. Writing

6. Listening

Chi tiết tải về tệp PDF ở liên kết này.

Tải file Audio 5 đề thi ở liên kết này.

Đáp án bộ 5 đề thi giữa học kì 1.

File nghe đã chỉnh sửa mỗi task nghe 2 lần ở liên kết này.

Hướng dẫn làm text to speech ở liên kết này.

Đừng  quên chia sẻ bài viết này tới người khác nhé.

Reply