Bài tập tiếng Anh 7 Global Success – Lưu Hoằng Trí

Bài tập Bài Tập Tiếng Anh 7 bám sát sách tiếng Anh Global Success

Gồm 12 đơn vị bài học

Unit 1 – Hobbies

Unit 2 – Healthy Living

Unit 3 – Community Service

Unit 4 – Music and Arts

Unit 5 – Food and Drink

Unit 6 – A Visit to a School

Unit 7 – Traffic

Unit 8 – Films

Unit 9 – Festivals Around the World

Unit 10 – Energy Sources

Unit 11 – Travelling in the Future

Unit 12 – English-speaking Countries

4 bài Review.

Mỗi đơn vị bài học bao gồm 6 phần: Pronunciation, Vocabulary, Grammar, Speaking, Reading, Writing, và một bài ôn tập dạng Test gồm 80 câu hỏi kiểm tra với bài tập phát triển các kỹ năng trên. Bài Review giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và rèn luyện các kỹ năng sau mỗi 3 đơn vị bài học.

Chi tiết tham khảo một vài trang bên dưới.

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?