Trọn bộ file nghe tiếng Anh Friends Plus và Friends Global

1. Full Audio Tiếng Anh 6 – Friends Plus bao gồm các đơn vị bài học sau.

Starter unit

UNIT 1 : Town and cities

UNIT 2 : Days

PROGRESS REVIEW 1

UNIT 3 : Wild life

UNIT 4 : Learning world

PROGRESS REVIEW 2

UNIT 5 : Food and health

UNIT 6 : Sports

PROGRESS REVIEW 3

UNIT 7 : Growing up

UNIT 8 : Going away

PROGRESS REVIEW 4

2. Full Audio Tiếng Anh 7 – Friends Plus bao gồm các đơn vị bài học sau.

Starter Unit

UNIT 1 : My time

UNIT 2 : Communication

PROGRESS REVIEW 1

UNIT 3 : The past

UNIT 4 : In the picture

PROGRESS REVIEW 2

UNIT 5 : Achieve

UNIT 6 : Survival

PROGRESS REVIEW 3

UNIT 7 : Music

UNIT 8 : I believe. I can fly

PROGRESS REVIEW 4

3. Full Audio Tiếng Anh 10 – Friends Global bao gồm các đơn vị bài học sau.

Unit 1 : Feelings

Unit 2 : Adventure

Unit 3 : On screen

Unit 4 : Our planet

Unit 5 : Ambition

Unit 6 : Money

Unit 7 : Tourism

Unit 8 : Science

Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết, hãy chia sẻ bài viết đến bạn mình nhé.

Reply