105 câu bài tập trắc nghiệm ôn thi học kì 1 tiếng Anh 9 – sách cũ

Bài tập trắc nghiệm ôn thi học kì 1 tiếng Anh 9

  • Thiết kế trắc nghiệm 99%
  • Phù hợp với mẫu bài đăng trên Azota
  • Các dạng bài tập bao gồm: Phonetics, Vocabulary, Grammar và phần Reading.

 

Reply