Học từ vựng tiếng Anh 6 Mới 2021 – Unit 1: My New School | Vocabulary

Anh 6 Mới 2021 – Unit 1: My New School | Vocabulary

-*- Vocabulary list -*-

– activity (n)
– art (n)
– boarding school (n)
– calculator (n)
– classmate (n)
– compass (n)
– favourite (adj)
– help (n, v)
– international (adj)
– interview (n, v)
– knock (v)
– remember (v)
– share (v)
– smart (adj)
– swimming pool (n)

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?