Handout Bổ Trợ Tiếng Anh 3 – Victoria

Tiếng Anh 3

Handout Bổ Trợ Tiếng Anh 3 – Victoria

Handout English 3- Victoria

UNIT 1: HELLO!
UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?
UNIT 3: THIS IS TONY
UNIT 4: HOW OLD ARE YOU?
UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?
UNIT 6: STAND UP!
UNIT 7: THAT’S MY SCHOOL
UNIT 8: THIS IS MY PEN
UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT?”

* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.

 
Bấm vào đây để tải tệp đề thi về máy
* Nếu có thể hãy bấm nút chia sẻ, bạn thích nó hãy để lại lời cảm ơn bên dưới bài đăng này

Reply