Bộ thẻ Flash Card từ lớp 1 tới lớp 5

Thẻ Flash Card từ lớp 1 tới lớp 5

Website sach6789.com sưu tầm và chia sẻ tới các bạn bộ thẻ từ lớp 1 tới lớp 5 theo sách của BGD-ĐT hiện hành. 

Các bạn tải về tham khảo nội dung.
1. Lớp 1

Liên kết tải về flash card.
Liên kết tải về tranh tình huống.
2. Lớp 2
Liên kết tải về:
3. Lớp 3
Liên kết tải về:
 4. Lớp 4
Liên kết tải về:
 5. Lớp 5
Liên kết tải về:

https://drive.google.com/file/d/1vW1f7Aprel3txtCFxNE4diXQ5xNbRuRf/view?usp=sharing Hãy giúp tôi chia sẻ nội dung này tới các bạn khác nhé. Cảm ơn các bạn nhiều

Reply