Bộ đề kiểm tra và đề thi tiếng Anh 4 học kì 2 có file nghe và đáp án

Đề thi tiếng Anh 4 có file nghe

Bộ đề kiểm tra và đề thi tiếng Anh 4 học kì 2 có file nghe và đáp án

Website sach6789.com chia sẻ tới các bạn bộ đề kiể tra và đề thi học kì 2 tiếng anh 4 cùng tham khảo. Nội dung ra theo chương trình học của bộ giáo dục từ đơn vị bài học thứ 11 đến hết đơn vị bài học 16 bao gồm 4 đề thi cuối kì 2
Các tệp kiểm tra dạng PDF nhưng hoàn toàn có thể chỉnh sửa nếu chúng ta mở bằng bộ office 2016 trở lên.
8 Đề này đều kèm theo file nghe và đáp án.
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.
Bấm vào đây để tải bộ đề Anh 4 Học Kì 2 và Audio


Liên kết tải bên trên nhé

* Cảm ơn bạn đã tải tài liệu này, “cho đi để nhận lại”, hãy giúp tôi chia sẻ tài liệu này tới người khác

Reply