Đề thi tiếng anh 9 học kì 2 kèm file nghe – sách chính thức – Đề 02

Đề thi học kì 2 – Đề 2

Đề thi tiếng anh 9 học kì 2 kèm file nghe – sách chính thức

“1. Listen to a radio talk about Canada. Fill each of the gaps with no more than two words. You
willlisten TWICE.
CANADA
Most large cities have (1) ________________.
It is popular to see restaurants serving (2) ____________________.
Food is reasonably priced and of (3) _________________.
For shopping, there are a lot of huge (4) _______________.
Souvenirs include jewellery, (5) ____________ and maple syrup.

2. Listen to a talk between Tom and Lena about having a native-like accent. Decide if the
statementsare true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE.
1. Lena is busy because she is trying to practise pronunciation. T F
2. Tom thinks pronunciation is important in communication. T F
3. Tom thinks a foreigner shouldn’t have British accent. T F
4. People from Singapore and Malaysia also have British accent. T F
5. Tom suggests Lena should practise the language skills and learn more vocabulary. T F”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 


Liên kết tải đề


Liên kết tải file nghe

* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?