Đề thi tiếng anh 9 học kì 2 kèm file nghe – sách chính thức – Đề 01

Đề thi học kì 2 – Đề 1

Đề thi tiếng anh 9 học kì 2 kèm file nghe – sách chính thức

“Listen to an astronaut talking to his son about spaceflights. Fill each of the gaps in the
table with NO MORE THAN TWO WORDS or/and a NUMBER. You will listen TWICE.
2. Listen to the recording about how to make Vietnamese spring rolls.

For questions 1 – 2, complete the notes by filling each blank with NO MORE THAN
THREE words and/ or a number from what you hear. You will listen TWICE.
INGREDIENTS
– Basic ingredients: minced pork, bean thread noodles, (1E)_____________, carrots, bean
sprouts; and some spices.
– Need to have (2E) _____________ and dipping sauce.
For questions 3 – 6, put the steps of making spring rolls (A – D) in the right order.
You will listen TWICE.
A. Make long thin rolls
B. Take the rolls out from the pan
C. Put ingredients into a big bowl
D. Fry the rolls in heated oil
– Step one: (3M) _____________
– Step two: (4M) _____________
– Step three: (5D) _____________
– Step four: (6D) _____________”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 

Tệp đề thi

Tệp file nghe


* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?