Đề thi tiếng anh 8 học kì 2 kèm file nghe – sách chính thức – Đề 05

Đề thi học kì 2 – Đề 05

Đề thi tiếng anh 8 học kì 2 kèm file nghe – sách chính thức

“III. WRITING
1. Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use
other words in addition to the cues to complete the sentences.
Here is an example.
1. Ngoc/ usually/ play/ badminton/ Sunday.
Answer: 0. Ngoc usually plays badminton on Sundays.
2. Noise pollution/ big cities/ lead/ hearing/ problems.
________________________________________
3. Lots/ aquatic animals/ die/ because/ oil spills.
________________________________________
4. If/ you/ president/ country/ what/ you/ do/ protect/ environment?
________________________________________
5. One way/ save/ environment/ is/ use/ renewable/ energy/ sources.
________________________________________
6. This boy/ suffer/ birth/ defects/ because/ parents/ expose/radioactive/
pollution.________________________________________”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 


Click here to download this document


Click here to download Audio File

* Hãy để lại comment và chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?