Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 8 có file nghe và đáp án – Đề 3

Đề thi tiếng Anh có file nghe và đáp án

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 8 có file nghe và đáp án – Đề 3

Part 2: Listen to Chloe talking to a man about a sailing holiday. Listen and tick () A,
B or C. There is ONE example (0).
0. Chloe wants to go to……………
A. Italy B. Sweden C. Switzerland
1. How many times has Chloe been sailing before ?
A. never B. once C. twice
2. How much can Chloe spend?
A. £300 B. £380 C. £450
3. Chloe will go in………..
A. August B. September C. October
4. Chloe would like to sail on…………
A. a lake B. the sea C. a river
5. How does Chloe want to pay?
A. by cheque B. with cash C. by credit card
Part 3: You will hear some information about a cinema. Listen and complete questions
1-5. You will hear the information twice.
CINEMA
Name of cinema: North London Arts Cinema
Next week’s film: (1)………………………Meeting
From Monday to (2)…………………
Times: 6:45 p.m and (3)……………..
Student ticket costs: (4) £………………………………
Nearest car park: (5)………………………..Street.
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 


Bấm vào đây để tải tài liệu này về


Bấm vào đây để tải file Audio về

* Cảm ơn bạn đã tải tài liệu này, “cho đi để nhận lại”, hãy giúp tôi chia sẻ tài liệu này tới người khác

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?