ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 HỌC KÌ 2- ĐỀ 1

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 HỌC KÌ 2- ĐỀ 1

“Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Câu 17: If we recycled bottles and cans, we will help the environment.
A. If B. recycled C. help D. the environment
Câu 18: Could you read and write when you are 6?
A. Could B. read C. when D. are
Câu 19: In 2030, robots will be able to do much things like humans.
A. In 2030 B. will be able C. much D. like
Câu 20: We visited our grandparent in the countryside last week.
A. We
B. visited
C. grandparent
D. last week…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


 

Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/181CjuC022Mv-hYaNukCt4HniWGB9FBTw/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?