BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 4

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 4

“Câu 1: Đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết 3R= 4ωL. Hệ số công suất của đoạn mạch là:
Câu 2: Một lò xo có k= 50N/m treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng m= 100g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 4cm rồi buông nhẹ. Lực kéo cực đại của lò xo lên điểm treo có độ lớn là
Câu 3: Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin bằng sóng vô tuyến?
Câu 4: Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng Fuco gây trên khối kim loại, người ta thường
Câu 5: Một mạch dao động điện từ lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ. Điện tích cực đại trên tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại là 0,1πA. Chu kì dao động điện từ trong mạch bằng
Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?
Câu 7: Động cơ điện là thiết bị biến đổi
Câu 8: So với điện áp hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua doạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm biến đổi điều hòa
Câu 9: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(20t ‒ 2π/3)cm. Tốc độ của vật sau khi vật đi được quãng đường 6cm kể từ thời điểm ban đầu là:
Câu 10: Thủy tinh thể của mắt là:
Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có cùng phương cùng tần số x_1 =A_1 cos⁡(ωt + φ_1 )và x_2 =A_2 cos⁡(ωt + φ_2 ). Biên độ dao động tổng hợp là:
Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng có điện tích của tụ trong mạch biến thiên theo phương trình q= 4cos(4π.104t) μC. Tần số dao động của mạch là:
Câu 13: Một con lắc đơn dây treo có chiều dài l làm bằng kin loại, được treo tại một nơi có gia tốc trọng trường là g, người ta đo chu kì dao động điều hòa của con lắc vào mùa hè ở nhiệt độ 40oC là T1 và vào mùa đông nhiệt độ 10oC là T2. Chọn nhận xét đúng
Câu 14: Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm giữa L và R, N là điểm giữa R và C. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các điện áp hiệu dụng UAN và UMB theo giá trị của biến trở R được cho như hình vẽ sau. Khi giá trị của R= 60Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R gần giá trị nào nhất sau đây?
Câu 15: Tính chất nào sau đây là của tia hồng ngoại?
Câu 16: Giữa gia tốc a và li độ x của một vật dao động có mối liên hệ a + βx = 0 với β là hằng số dương. Chu kì dao động của vật là:
Câu 17: Đồ thị biểu diễn độ lớn của lực tương tác Culông giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không quan hệ với bình phương khoảng cách giữa chúng là đường…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1kjj3x30B2NjJv0tNiyF4u6467gtArqUy/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Tải được tài liệu đừng quên để lại đánh giá về tài liệu này bên dưới để mình có nhiều động lực ra nhiều hơn, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?