BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 8

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 8

“Câu 1: Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?
Câu 2: Chất nào sau đây là muối trung hòa?
Câu 3: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của xenlulozơ là
Câu 4: Tên gọi của hợp chất CH_3 COOH là
Câu 5: Các loại phân đạm đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố
Câu 6: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)_3?
Câu 8: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch Br_2?
Câu 9: Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe_2 O_3?
Câu 10: Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là
Câu 11: Số oxi hóa của crom trong hợp chất K_2 Cr_2 O_7 là
Câu 12: Dung dịch Na_2 CO_3 tác dụng được với dung dịch?
Câu 13: Cho m gam fructozơ (C_6 H_12 O_6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3, thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là
Câu 14: Cho các chất: anilin, saccarozơ, glyxin, axit glutamic. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là
Câu 15: Thí nghiệm được tiến hành như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO trong NH là3 3
Câu 16: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
Câu 17: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe_3 O_4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
Câu 18: Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H_2 (đktc). Khối lượng MgO trong X là
Câu 19: Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 26,35 gam muối khan. Giá trị của m là
Câu 20: Cho các cặp chất: (a) Na_2 CO_3 và BaCl_2; (b) NaCl và Ba(NO_3 )_2; (c) NaOH và H_2 SO_4; (d) H_3 PO_4 và AgNO_3. Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là
Câu 21: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol. Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C_9 H_8 O_4 ; X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X_5 là…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1-qsVh747eYI64T9LQLZBX4QNn2fqPT7q/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?