BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 7

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 7

“Câu 1: Nung nóng Fe(OH)_3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là
Câu 2: Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố
Câu 3: Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 4: Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
Câu 5: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?
Câu 6: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
Câu 7: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO_3 trong NH_3 thu được kết tủa màu
Câu 8: Tên gọi của hợp chất CH_3–CHO là
Câu 9: Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là
Câu 10: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KHCO_3?
Câu 11: Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccarozơ là
Câu 12: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?
Câu 13: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam bột Fe_2 O_3 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
Câu 14: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
Câu 15: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C_3 H_6 O_2 là
Câu 16: Cho m gam glucozơ (C_6 H_12 O_6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3, thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là
Câu 17: Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 18,975 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
Câu 18: Cho các chất: anilin, phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala. Số chất phản ứng được với NaOH trong dung dịch là
Câu 19: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Kết thúc thí nghiệm, dung dịch Br_2 bị mất màu. Chất X là
Câu 20: Cho 0,425 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư, thu được 0,168 lít khí H_2 (đktc). Khối lượng kim loại Na trong X là
Câu 21: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO_2 và 1,275 mol H_2 O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br_2 trong dung dịch. Giá trị của m là …”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/12S_bhr8b_NEs9pp-fvRdNXQbiofiyv9z/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?