BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 4

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 4

“Câu 1: Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là
Câu 2: Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là
Câu 3: Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH_3 thì dung dịch chuyển thành
Câu 4: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
Câu 5: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là
Câu 6: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO_3?
Câu 8: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?
Câu 9: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch
Câu 10: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO_3 trong NH_3?
Câu 11: Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 12: Công thức phân tử của etanol là
Câu 13: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al_2 O_3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H_2(đktc). Khối lượng của Al_2 O_3trong X là
Câu 14: Cho 0,9 gam glucozơ (C_6 H_12 O_6 ) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
Câu 15: Cho các dung dịch C_6 H_5 NH_2 (anilin), CH_3 NH_2, H_2 N-[CH_2 ]_4-CH(NH_2 )-COOH và H_2 NCH_2 COOH. Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là
Câu 16: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 7,2 gam bột FeO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
Câu 17: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
Câu 18: Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
Câu 19: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br_2 là
Câu 20: Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH_3 COOH và CH_3 OH. Công thức cấu tạo của X là…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1JfrpIFnx-7dHxyzuU6x49TwzML-YQUti/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?