BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 2

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 2

“Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng?
Câu 2: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?
Câu 3: Thành phần chính của muối ăn là
Câu 4: Công thức của triolein là
Câu 5: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu?
Câu 6: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính chuyển màu xanh?
Câu 7: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là
Câu 8: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Cr(OH)3?
Câu 9: Công thức hóa học của sắt(II) oxit là
Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
Câu 11: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
Câu 12: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3?
Câu 13: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?
Câu 14: Hóa tan m gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 2,24 kít khí H2. Giá trị của m là
Câu 15: Nhiệt phân hoàn toàn 10 gam CaCO3, thu được khối lượng CaO là
Câu 16: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH3 2M cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3 – 5 giọt dung dịch X dun nóng nhẹ hỗn hợp ở khoảng 60 – 700C trong vài phút, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng. Chất X là:
Câu 17: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metylic?
Câu 18: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là?
Câu 19: Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?
Câu 20: Phát biểu nào sau đây sai?

* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1-XNA4kmiFKbFXZyz3N-PunSCnG6qzun4/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?