BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 12

ĐỀ THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 12

“Câu 1: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO_3 trong NH_3?
Câu 3: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch
Câu 4: Chất nào sau đây là muối axit?
Câu 5: Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là
Câu 6: Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH_3 thì dung dịch chuyển thành
Câu 7: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là
Câu 8: Công thức phân tử của etanol là
Câu 9: Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là
Câu 10: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?
Câu 11: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
Câu 12: Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO_3?
Câu 13: Cho 0,9 gam glucozơ (C_6 H_12 O_6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
Câu 14: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al_2 O_3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H_2 (đktc). Khối lượng của Al_2 O_3 trong X là
Câu 15: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br_2 là
Câu 16: Cho các dung dịch: C_6 H_5 NH_2 (anilin), CH_3 NH_2, H_2 N-[CH_2 ]_4-CH(NH_2 )-COOH và H_2 NCH_2 COOH. Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là
Câu 17: Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
Câu 18: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
Câu 19: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 7,2 gam bột FeO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
Câu 20: Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH_3 COOH và CH_3 OH. Công thức cấu tạo của X là…”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1BS04kRKmaMMLEDKzpgWO3Y1ZTpZFYGOm/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply