BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 1

THI HÓA QUỐC GIA FILE WORD

BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA THPT QUỐC GIA FILE WORD – ĐỀ 1

“Câu 1: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
Câu 2: Công thức phân tử của axit oleic là:
Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?
Câu 4: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?
Câu 5: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?
Câu 6: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là:
Câu 7: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
Câu 8: Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?
Câu 9: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo:
Câu 10: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là:
Câu 11: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?
Câu 12: Công thức phân tử của sắt (III) clorua là:
Câu 13: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra sự ăn mòn điện hóa học?
Câu 14: Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là:
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 lấy dư, thu được 10,2 gam Al2O3. Giá trị của m là:
Câu 16: Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là:
Câu 17: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi kết thúc phản ứng?
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 19: Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí:
Câu 20: Cho 7,5 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 11,15 gam muối. Số nguyên tử hiđrô trong phân tử X là:
Câu 21: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?
Câu 22: Cho 2 ml chất lỏng X vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt sau đó thêm từ từ từng giọt dung dịch H2SO4 đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp sinh ra hiđrocacbon làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Chất X là:
Câu 23: Đun nóng 100 ml dung dịch glucozơ a mol/l với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam kết tủa. Giá trị của a là:
Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng:
Câu 25: Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm CO2 và hơi nước) qua than nóng đỏ thu được 0,035 mol hỗn hợp khí Y gồm H2, CO và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 10 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
Câu 26: Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 3,64 gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ V lít khí O2. Giá trị
của V là:
Câu 27: Cho các phát biểu sau:”
* Chi tiết các bạn tham khảo nội dung bên dưới.


Tài liệu này được sưu tầm từ facebook
Liên kết tải :

https://drive.google.com/file/d/1QKmGAtEUDoyLzQuiqjNdGntx9k5hUOnG/view?usp=sharing

Liên kết tải bên trên nhé
* Mình rất vui nếu bạn tải được tài liệu này, hãy chia sẻ bài đăng này lên mạng xã hội giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?