Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 7 – Đề thi học kì 2 – đề 1

Website video6789.com chia sẻ – Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 7 – Đề thi học kì 2 – đề 1
Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.
Part1. Listen to a traffic report. Tick (✔) the things you can hear.
There are two things that do not appear in the report. You will listen TWICE.
______ downtown
______ accident
______ injured people
______ a mess
______ highway
______ country line
______ freeway
Part 2. Listen to a member of the Green Club talking about their new programme. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE.
1. (T/F) ____ The speaker is from Green Club.
2. (T/F) ____ One of the programmes is called “Your Carbon Footprints”.
3. (T/F) ____ The survey questions check how big students’ footprints are.
4. (T/F) ____ Only 10% of the students are really environmentally friendly.
5. (T/F) ____ This programme helps students respect more the world around.


Thak khao de thi va downloadDownload tep de thi o day
Download tep nghe o day

– Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây https://goo.gl/VsTvKK


Bấm để xem đáp án và tải file nghe ở đây

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply