Luyện kĩ năng nghe bài kiểm tra 45 phút số 1 học kì 2 tiếng Anh 7 – Sách cũ

Website video6789.com chia sẻ tới các bạn tài liệu nghe tiếng anh dành cho các cấp học với nội dung chủ yếu là các file nghe trong các đơn vị bài học, bài kiểm tra thường xuyên và định kì, bên cạnh đó còn cả những mẫu file nghe cho các bài thi học kì.
Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.

Listening test: Listen to the conversation between Dr Lai and Hoa, listen and circle
A, B, C or D to complete the conversation. You will listen twice, now you listen.Doctor:   I want (1)you a few questions before I start, Hoa old are you?
Hoa:       Fourteen.
Doctor:   And your (2)is one meter 50 centimeters?
Hoa:       No. I think I’m (3). The nurse measured me.
Doctor:  Oh. How tall are you?
Hoa:      One meter 45 centimeters.
Doctor:  I (4) the nurse to check your height again. How (5)are you?
Hoa:      I think I’m 42 kilos.
Doctor:  No. It (6) on your form that you’re 40 kilos.

– Đáp án và tải file nghe ở liên kết ẩn bên dưới nhé.


1 A. ask
B. to ask
C. asking
D. for asking

2 A. weight
B. age
C. height
D. length

3 A. shorter
B. taller
C. higher
D. heavier

4 A. ask
B. asked
C. am asking
D. will ask

5 A. old
B. heavy
C. long
D. weight

6 A. says
B. speaks
C. tells
D. talk

– Đáp án:
1. to ask
2. height
3. shorter
4. will ask
5. heavy
6. says

Tải về tệp nghe ở đây

– Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây https://goo.gl/VsTvKK


Bấm để xem đáp án và tải file nghe ở đây

* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply

Kết bạn với tôi qua zalo nhé
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?