Chế độ công tác phí 2017

Chi tiết các bạn tham khảo toàn bộ tài liệu về thông tư số 40/2017 của bộ tài chính bên dưới.https://drive.google.com/file/d/0Bxnjdw7EAOW-Y3BMREJ1NkNmZTg/view?usp=sharing

Bấm vào đây để tải về máy* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply