Các dạng toán điển hình 7

Các dạng toán điển hình 7

Cuốn sách bao gồm 2 phần với 7 chương.
*Phần đại số:
Chương I_Số hữu tỉ, số thực
Chương II_Hàm số và đồ thị
Chương III_Thống kê
Chương IV_ Biểu thức đại số
*Phần hình học:
Chương I_ Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Chương II_ Tam giác
Chương III_ Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác
Chi tiết các bạn tham khảo toàn bộ cuốn sách bên dưới.*-* Để tôn trọng quyền tác giả nên những tài liệu có tên tác giả sẽ không chia sẻ để tải về nữa, hãy tham khảo online hoặc tìm mua sách giấy ở các nhà sách *-** Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Reply